Teenuse kasutamise leping
Tuukri 54, 10120 Tallinn (Estonia)
Tel (+372) 667 8225
Fax (+372) 667 8221
info@kliendihaldus.com
Täiendav kontaktinfo >

KLIENDIHALDUS.COM TEENUSE KASUTAMISE LEPING

1. Lepingu objekt
Lepingu objektis on kliendile tasuta osutatav kliendihalduse tarkvara teenus (edaspidi CRM). Teenuse juurde kuulub alamdomeeninimi (piiratud  ajaks kliendile kasutada antud internetiaadress kujul kliendinimi.kliendihaldus.com), kĂ”vakettaruum mahuga kuni 100 mb ja kliendihaldus.com kasutajakontod. TĂ€psem teenusekirjeldus on Ă€ra toodud kliendihaldus.com kodulehekĂŒljel.

2. Lepingu osapooled
Teenusepakkuja - kliendihaldus.com
Klient - Eesti Vabariigis registreeritud Juriidiline isik vÔi Organisatsioon, kellele teenust osutatakse

3. Poolte kohustused
 
3.1 Teenusepakkuja kohustub
3.1.1. Tagama Kliendile stabiilse Teenuse osutamise.
3.1.2. Hoidma Kliendi Àri- ja muid saladusi juhul, kui need satuvad Teenuse osutamise kÀigus Teenusepakkuja valdustesse.
3.1.3. Tagama serveri vÔimalikult suure töökindluse.
3.1.4. KĂ”rvaldama fĂŒĂŒsilise serveri rikked tööpĂ€eval avastamisel hiljemalt 24 (kahekĂŒmne nelja) tunni jooksul arvates rikke info jĂ”udmisest Teenusepakkujale vĂ”i Kliendi teate kĂ€ttesaamisest; rikke ilmnemisel öösel vĂ”i puhkepĂ€eval kĂ”rvaldama selle hiljemalt 24 (kahekĂŒmne nelja) tunni jooksu esimesel tööpĂ€eval alates kella 9:00-st.

3.2 Klient kohustub

3.2.1. TÔendama, et kÔik Teenuse tellimisel Teenusepakkujale esitatud andmed on tÔesed ja ta on registreeritud EV Àriregistris.
3.2.2. Mitte kasutama oma CRMis tarkvara, skripte, programme vÔi muid rakendusi, mis koormavad, hÀirivad vÔi kahjustavad serveri tööd, takistades Teenusepakkujat osutamast kvaliteetset Teenust, ning kÔrvaldama need 2 tunni jooksul pÀrast Teenusepakkuja poolse mÀrgukirja, faksi vÔi elektronposti kÀttesaamist.
3.2.3. Mitte kasutama oma CRMi otstarbel, et saata rÀmpsposti, Eesti Vabariigis kehtivate seadustega vastuolus olevaid materjale ning kaaskodanikke hirmutavaid, halvustavaid vÔi eksitavaid elektronkirju.
3.2.4. Mitte avaldama CRMis selliseid materjale vÔi osutama selliseid teenuseid, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, muude Ôigusaktide ja/vÔi heade tavade ning kommetega.
3.2.5. Hoidma saladuses Teenusepakkuja poolt CRMi kasutamiseks antud autoriseerimis- ja muid koode.
3.2.6. Tegema pidevaid varukoopiaid kÔikidest CRMi salvestatud andmetest.
3.2.7. Mitte hoidma CRMi potentsiaalselt konfidentsiaalseid materjale vÔi infot.
3.2.8. Mitte kasutama CRMi tasuliste teenuste osutamiseks (nĂ€iteks erinevate dokumentide vĂ”i info edastamiseks selle mĂŒĂŒgi otstarbel).
3.2.9. Tunnustama aspit.com omandiÔigust ja autoriÔigust kliendihaldus.com saidile ja pakutavale teenusele.

4. Lepingupoolte Ôigused

4.1 Kliendil on Ôigus
4.1.1 NÔuda Teenusepakkujalt mÔistlikult stabiilse Teenuse osutamist.
4.1.2 Loobuda Teenuse kasutamisest sellest vastavasisulise teate edastamisega.

Teenusepakkujal on Ôigus

4.1.3 NĂ”uda Kliendilt kĂ€esoleva lepingu tĂ€ielikku tĂ€itmist.
4.1.4 Kustutada Kliendi kasutajakonto ja CRM andmebaas, kui klient on esitanud registreerimistaotluses valeandmeid, kui 1 kuu jooksul pole toimunud ĂŒhtegi sisselogimist vĂ”i kui klient on kahjustanud kliendihaldus.com mainet vĂ”i kui klient hoiab/on hoidnud CRMis ebaseaduslikke vĂ”i mitte talle kuuluvaid materjale vĂ”i rikub muul viisil antud lepingut vĂ”i seadusi.
4.1.5 Piraattarkvara vÔi kriminaalse sisuga materjalide hoidmise kahtluse korral see koheselt serverist kustutada.
4.1.6 NĂ€idata Klientide nimekirja oma kodulehekĂŒljel.
4.1.7 NĂ€idata soovi korral Kliendi CRMis erinevaid reklaammaterjale.

5. Teenusepakkuja vastutust vÀlistavad tingimused

5.1 Andmesidepakkujale kuuluvate sideliinide riketest tekkinud viivituste vÔi muude Klienti hÀirivate tagajÀrgede eest.
5.2 Teenusepakkujast sÔltumatult tekkinud elektrikatkestustest vÔi serveririkkest pÔhjustatud viivituste vÔi muude Teenuse osutamist takistavate vÔi hÀirivate tagajÀrgede eest.
5.3 Kliendi poolt tasuta CRMis sÀilitatavate ja/vÔi avaldatavate materjalide sisu ja sellest tulenevate varaliste, majanduslike vÔi Ôiguslike tagajÀrgede eest. Andmete varukopeerimise kohustus on kliendil kui ei ole tellitud vastavat teenust.
5.4 Kliendi poolt tahtlikult vÔi ettevaatamatusest Teenuseosutajale antud vale vÔi eksitava informatsiooni tÔttu tekkinud kahju eest.
5.5 Kolmandate isikute poolt tahtlikult vÔi ettevaatamatusest tekitatud kahju eest. LoodusnÀhtustest vÔi -katastroofidest tingitud hÀirete eest, mis teevad vÔimatuks lepingu tÀitmise ja/vÔi hÀvitavad riist- ning tarkvara serveris vÔi takistavad sellele juurdepÀÀsu.

6. Poolte vastutus
6.1.Teenusepakkuja ei ole vastutav Kliendi materiaalse kahju eest, mis tuleneb teenuse kasutamisest vÔi mittekasutamisest. Antud teenuse kasutajaks registreerumisega kinnitab Klient, et on tutvunud ja tÀielikult nÔus kÔikide CRMi kasutamise tingimustega.
6.2 KĂ”igis muudes vastutuse kĂŒsimustes lĂ€htuvad lepingupooled Eesti Vabariigi seadusandlusest.

7. Teated
7.1. KĂ€esolevast lepingust tulenevad Kliendi ja Teenusepakkuja vahelised teated ning mĂ€rgukirjad peavad olema esitatud kirjalikult ning edastatud faksi vĂ”i elektronposti teel, vĂ€lja arvatud juhtudel, kui teate iseloom on ĂŒldinformatiivne ning ei sea kummalegi poolele Ă”iguslikke kohustusi vĂ”i ei vabasta neist kohustustest.

8. Lepingu kehtivus
8.1 KÀesolev leping Kliendi ja Teenusepakkuja vahel jÔustub hetkest, mil Klient on Teenusepakkujalt kÀtte saanud autoriseerimiskoodid, mis vÔimaldavad Kliendil koheselt Teenust kasutama hakata.
8.2 Edastades infovormi "Registreerun CRM kasutajaks" kinnitab Klient, et on kĂ€esoleva lepingu tingimustest aru saanud ja aktsepteerib neid tĂ€ielikult.

9. Lepingu muutmine
9.1. Lepingu muudatused jĂ”ustuvad selles nĂ€idatud kuupĂ€eval ja esitatakse kliendihaldus.com kodulehekĂŒljel.

10. Muud sÀtted
10.1 Lisateenused on vabatahtlikud ja neid maksustatakse avaldatud hinnakirja alusel. Lisateenusteks vÔivad olla tÀiendav andmemaht ja muud teenusega seotud tooted, nÀiteks varukoopiate tegemine, garanteeritud teenuselahendus, kasutajakoolitus, kÔrgem turvalisusetase, CRM kohandamine vastavalt kliendi soovidele jne.

Kinnitatud juhatuse otsusega 20.11.2005

Kliendihaldus.comUudiskiri