PROJEKTIJUHTIMINE
Tuukri 54, 10120 Tallinn (Estonia)
Tel (+372) 667 8225
Fax (+372) 667 8221
info@kliendihaldus.com
Täiendav kontaktinfo >

Vaata lähemalt UUE VERSIOONI kõiki võimalusi SIIT.

Tarkvara eesmärk

Ilmselt on enamik projektidega kokku puutunud inimestest oma töös püüdnud kasutada projektijuhtimise tarkvara. Enamasti piirdub funktsionaalus projektiplaani väljatöötamise või ehk plaani täiendamisega. Samas on projekti edukuses hoopis olulisem roll ülesannete täitmisel ja täitmise kontrollil ehk elluviimisel. Selle jaoks on käepärast lahendust aga raske leida.

Võib kirjutada pikki artikleid ja mitmeid raamatuid erinevatest projektijuhtimise strateegiatest ja meetoditest. Samas ei anna need raamatud käegakatsutavat hooba. Kuidas saavutada tulemus tähtajaks? Projekti elluviimine on oodatud tulemuse saavutamiseks sama oluline kui realistlik plaan. Ülesannete andmine ja täitmise kohta tagasiside saamine on tihtipeale kas juhuslik või vähemalt mitte eriti süsteemne.

Parimaks võimalikuks lahenduseks on võtta kasutusele terviklik süsteem projekti täitmise tagamiseks. Nii saab projektijuht endale mugava vahendi esialgse plaani osadeks jaotamiseks ja ülesannete delegeerimiseks, samuti jooksva ülevaate ülesannete täitmisest. Kõik töörühma liikmed on informeeritud ülesande sisust ning tähtaegadest. Võimalik on anda ja saada operatiivinfot, muuta tähtaegu ning pidada ajaarvestust.

Ăślesannete delegeerimise ja kontrolli sĂĽsteem

Nagu nimetusestki selgub, on selle süsteemi eesmärgiks ülesannete andmine ja nende täitmise kontroll. Võimalik on igakülgne aruandlus erinevate nurkade alt, näiteks kõik täitmata ülesanded antud projektis või siis ülesanded, mille täitmisel on ületatud esialgset mahtu vms.

Tarkvara on integreeritav kalendrisüsteemiga, mis loob lihtsa võimaluse ülevaate saamiseks töösolevatest ülesannetest. On võimalik kasutada ka kliendimoodulit, mis annab lõppkliendile ülevaate tema projekti seisust.

Tulemuse kvaliteeti mõjutab nii projektijuht kui ka täitja. Mugava ja selge infovahetuse tulemusel on kõik töörühma liikmed õigeaegselt ja piisavalt informeeritud. Kõik saavad aru ülesannete seostest, on kursis enda kulutatud tööajaga ning saavad teha nädala- ja kuuplaane. Projektijuhi poolt läbiviidavad koosolekud muutuvad konstruktiivseks, enam ei anta detailselt aru tehtust, vaid saab võimalikuks keskenduda probleemidele ning nende lahendamisele.

Projektijuhtimise tarkvara funktsionaalsus

Parim lahendus projektijuhtimiseks! Tarkvara seob projekti kliendiga ning määrab kliendikohased projektitingimused, mis tulenevad lepingust.

Projektide register
Registrist on võimalik projekte otsida / filtreerida järgnevate parameetrite abil: projekti nimetus, projekti liik, klient, staatus, projektijuht.
Otsingu tulemustest on võimalik nimistut järjestada kliendi tähestikulise nime ja viimaste muudatuste järgi.

Projekti alammenĂĽĂĽd
Klikkides projektil avaneb projektikaart, mis kirjeldab järgmisi infoelemente:
• Töö number
• Töö nimetus
• Osakond / Kasutajagrupp
• Maakond
• Omavalitsus
• Projektijuht
• Liik
• Staatus
• Aktiivne periood
• Lepingu nr
• Lepingu summa
• Algus / leping sõlmitud
• Arveid varem esitatud (summa)
• Varem laekunud (summa)
• Projekti algkulu (summa)

Märkuste lahtrisse on võimalik märkida operatiivinfot või lihtsaid juhiseid projekti kohta.

Etapid
Projekt jaotatakse kas lepingujärgselt või tinglikult etappideks ning lähtuvalt sellest kajastatakse need siinses registris kasutades järgnevaid kirjeldusi:
• Etapi nimi
• Algus (valikuga kalendrist)
• Tähtaeg (valikuga kalendrist)
• Etapi sisestaja
• Etapi vastutav täitja
• Liik
• Staatus
• Kirjeldus (vabas vormis märkustena)

Iga projekti etapiga on seotud tegevused, mida konkreetse etapi käigus teostatakse.
Projekti etappidega on võimalik siduda ka muid kulusid, mida pole võimalik konkreetse tegevusega seostada. Kulutuste mõõtmine on oluline, sest hiljem saab jälgida eelarveplaani täitmist.

Projekti tegevused
Projekti tegevuse kirjeldamisel kasutatakse järgnevaid andmeid:
• Tegevuse nimetus
• Kuupäev (valikuga kalendrist)
• Hankija (valik hankijate registrist)
• Tegevuse liik
• Tegevuse staatus
• Kasutatav resurss

Projektiga seotud dokumendid
Dokumendid, mis tekivad projekti teostamise või planeerimise käigus registreeritakse kirjeldatud menüüs. Dokumentide otsesalvestamiseks võib kasutada kiiret liidest või salvestada Browse nuppu kasutades.

Lepingu osamaksed
Lepingujärgselt määratakse osamaksed, mille projektijuht seostab projekti eeldusliku kulgemisega. Lepingu osamakseid määratakse järgmiste tingimuste alusel:
• Eeldatav laekumine (valik kalendrist)
• Summa (valik valuutade hulgast)
• Etapi nimetus
• Valmis (linnukesega valik)
• Arve nr (juhul kui esitatud)

Kulutused
Projektiga seonduvad alatasa kulutused mis eelarvest vastavalt maha arvestatakse. Kulutuste mõõtmiseks ja regisreerimiseks kasutab tarkvara järgmisi andmeid:
• Projekt (automaatselt täidetud väli)
• Kuupäev (automaatselt täidetud väli)
• Selgitus
• Summa
• Tunnid
• Töötaja(d)
• Hankija
• Tunnihind (arvestab eelnevalt meeskonna liikmele määratud tunnhinda)

Tarkvara funktsionaalsust on võimalik kohandada vastavalt Teie ettevõtte vajadustele.

Telli esitlus! Helista 667 8220 või 516 8915 ning korraldame tarkvara presentatsiooni Teie ettevõttes.Uudiskiri