TOOTMINE
Tuukri 54, 10120 Tallinn (Estonia)
Tel (+372) 667 8225
Fax (+372) 667 8221
info@kliendihaldus.com
Täiendav kontaktinfo >

Vaata lähemalt UUE VERSIOONI kõiki võimalusi SIIT.

Tootmise arvestuse käigus tekib tagasiside tootmisjuhile tootmisplaanide ja tootmisvõimuse kohta.

Järgnevalt võimalused, mida kliendid on tavaliselt kasutanud:
• Tootmisplaan (planeeritud | tegelik)
• Tootmisvõimuse analĂĽĂĽs
• Tööplaan inimeste lõikes
• Masinate ressursi hindamine
• Toote omahinna arvestus ja selle pidev jälgimine

Tootmise planeerimiseks ja analüüsiks kasutatakse sageli tootmiskvoote. Tootmiskvoot tekib eelnevate perioodide analüüsi käigus, mis on suhtes hetkel töös olevate projektidega. Tootmiskvoodid konsolideeritakse ning võrreldakse üksuste ja osakondade kaupa. Järgnevalt on võimalik hinnata vabade ressursside kasutust ning võimalusi ristkasutuseks projektide lõikes.

Näiteks: tootmisjuht arvestab tootmisvõimsuseks lõikamismeeskonnale 100 ĂĽhikut päevas. Lähtuvalt varasematest tellimustest on seatud kvoot 95 ĂĽhikut varuga 5 ĂĽhikut.  Juhul, kui tuleb tellimus, mis vajab 120 ĂĽhikut toodangut päevas, saab tootmisjuht ĂĽlevaate vabadest ressurssidest reaalajas.

Tootmise spetsiifika on üsna tihti erinevates ettevõtetes isemoodi korraldatud. Tarkvara täpseid vajadusi kirjeldav prototüüp kaardistab firma äriprotsessid ning seeläbi leitakse koos kliendiga konkreetseid vajadusi rahuldav lahendus.Uudiskiri